En hyggelig sammenslåing

Etter ønske fra Årsmøtene i både All Star og Old Star, ble det 26.03.2012 avholdt et hyggelig møte, – om fremtidig samarbeid/sammenslåing av de to nevnte interesseorganisasjoner.

Følgende vedtak/fremdriftsplan for det videre samarbeid ble fattet:
* F.o.m. 01.04.2012 overtar styret i All Star all drift/aktivitet for norske mosjonister over 30 år.
* Vedtektene i All Star legges til grunn for alle sider ved aktiviteten, og driften fra denne dato.
* Klasser og startnummer videreføres som før, – og nye medlemmer tilpasses det bestående.
* Medlemsinnbetalinger – hvor det viser seg å være dobbeltbetalinger, tilbakebetales snarest.
* Aktive f.o.m. 50 år og oppover – vil hete/kjøre som Old Star. All Star er/blir de fra 30 til 50 år.
* Alle løp i sesongen 2012, er/blir m.a.o. for alle aktive som har/får sitt medlemskap i All Star.
* Vi vil også ved denne korsvei, henstille alle om å møte opp og delta aktivt i sesongens løp.!
* Old Star klassene finner sine startnummer i MC-Sporten nr.1/12, eventuelt tilpasset All Star.
(Et forslag for fremtiden fra møtet, er/blir evt. at mosjonister før fylte 30, blir kalt Young Stars).
* Hjemmesiden til Old Star ryddes opp i snarest, – og legges ned i sin helhet etter 01.06.2012.
* Foreviste ideer på møtet, – ang. de nye klasseinndelinger/logo for disse, vil nå bli utarbeidet.
* Utarbeidelse/produksjon av MC-Sporten, med ”flest lesere blant de eldste” vil finne sin form.
* Uansett er og blir det åpent for forslag og meninger til neste årsmøte, i henhold til innkalling.
* Disse foreløpige detaljer og videre fremdriftsplan, er å betrakte som ”satt ut i livet” – fra i dag.
* Denne utarbeidelsen/løsningen, – er et resultat av godt samarbeid mellom de undertegnede.
* Vi håper dette og fremtidig samarbeid vil bilegge latente stridigheter, og at alle ser fremover!

Oslo 01.04.2012.
For Old Star Motocross Team; Jan Reidar Håland og Hallvard Lynne.
For All Star MX; Per Morten og Turid Flåhagen.

Reklamer

1 kommentar

Filed under Ukategorisert

Årets Old Star…

Årets Old Star fest på Geilo – helgen 2. til 4. Mars, – i flott vær, – er nå historie med en masse hyggelige gjensyn og stor glede. 20 års solid historikk og god kjemi blant de fremmøtte, danner fortsatt grunnlaget for hvor vi står – og videre veien fremover. Takker igjen for alle lotterigevinstene, som etter god stemning fikk nye glade eiere, og klubben penger til fortsatt drift i kassa!

Vi er som signalisert gjennom distribuert klubbavis, åpne for et samarbeid med andre MC-aktiviteter, – evt. en sammenslåing. Å skaffe løp/aktiviteter tilpasset våre ønsker (for 30+ og videre) er ikke uproblematisk blitt. Hjelp fra NMF kan vi se helt bort fra. Vi må jobbe mot og med lokale klubber i deres arrangementer, og derved støtte dem med våre startavgifter. Samler vi resultat og poengene fra disse ”treningssamlinger/treff”, – blir det mer ”spiselig for NMF”. – Vi jobber nå med en Terminliste for 2012, og aller helst – en bedre tone blant alle likesinnede i miljøet..!

Antall betalende medlemmer før Geilo-møtet nærmet seg 100. Av disse er ca. 50% aktive og de øvrige støttemedlemmer. Old Star akter nå å vise alle disse respekt, – og gjøre et ærlig forsøk på å legge til rette for løp og tilbud som fenger alles interesser. Disse har uansett med sin innbetaling signalisert, – at de både ønsker Old Star for det som er gjort gjennom 20 år – og videre! Foreløpig i år, – er Old Star velkomne til både Byberg og Elgane henholdsvis 21. og 22. April. – Videre er det også noe på gang i ”Siljan/Flitti-området” helga 2.og 3. Juni.

Mer info vil komme!
 

Legg igjen en kommentar

mars 12, 2012 · 5:54 am

Old Star sesongen starter 21.og 22. April på Byberg og Elgane

Nå i det nye år 2012, med bare ”blanke ark”, er kanskje tiden moden for noen ”skråblikk” på aktiviteten og fremtiden for ”gamle Old Star”. I MC Sport nummer 1 for 2012 finner du mye godt stoff samt forslag til startnummer i Old Star Motocross Team for 2012

9 kommentarer

Filed under Ukategorisert

OM NOEN SKULLE VÆRE I TVIL

Old Star vil eksistere, og forbli et tilbud til gamle Old Star`s, – mulig også med klubbavis…
Siden årets Terminliste er laget av ”en Old Star”, – vil alle løp i listen også være for disse!
Uansett; – Still opp, og støtt klubbene med dine startpenger, – de trenger hver krone!
Ønsker også alle gamle venner og aktive til lykke med 2011-sesongen! – Kjør forsiktig..!

30. April ELGANE www.elganemk.no
1. Mai BYBERGSANDEN www.bsmx.no
28. Mai JEVNAKER www.jevnakermx.org
29. Mai jobbes det med et løp ”i nærheten”
25. Juni NOTODDEN www.nmknotodden.no
26. Juni – på samme bane!
20. August SILJAN www.siljanmc.blogspot.com
21. August FLITTIG, – ny bane ”et kvarter” unna!

18 kommentarer

Filed under Ukategorisert

Vi skriver ”18. mars 2011”…

SKAL VI NÅ… – ”alle mann”, – prøve å legge saker og ting bak oss – og komme oss videre..!..?
Som den ”navnløse for husfreden” skriver; ”- en krangel som de fleste bryr seg fint lite om”…
Og om noen fortsatt lever i den tro at OLD STAR o.l. – er ”verdens navle”, – så er den ikke det..!
Men først noen for meg – små detaljer; – Viktigheten av dem, – får den enkelte selv avgjøre..!
– DET ER UANSETT – IKKE JEG SOM VELGER/- har valgt; ”Å BLÅSE LIV I OLD STAR IGJEN”..!
Det er beviselig en mengde aktive – og støttemedlemmer (representanter fra alle våre ”4 klasser”), som med ”hyggelig telefonterror” har bedt meg omvurdere mine utsagn – og innstilling til det hele, – og ”kjempe videre” for den gode sak! (Folk jeg har forsøkt ”å stå last og brast” med i mange år, – noen langt mer enn 20 år også..)!

JEG RIGISTRERER NÅ – på tampen av ”debatten” (håper jeg), – at ”alle i miljøet vet ting”, – og at andre kanaler enn klubbens er brukt”- i et forsøk på å fylle et behov for informasjon”… TAKK IGJEN!
Tillater meg da å spørre, (- svar er unødvendig); – hvilken informasjon? (Bruk navnet ditt, – her også!).
Et annet sted står det også; ”Jeg tror jeg snakker for mange” (Muligens?)… – Jeg har videre til sist fått ”et velment tips”… – Nå er jeg m.a.o. skikkelig belært!

OG ALL DENNE ”VELMENTE KRITIKKEN”, har (for dem som evt. ikke liker det) – gjort meg SKIKKELIG MOTIVERT – til å jobbe videre med alle disse flotte og positive menneskene jeg har blitt kjent med gjennom crossen – fra noen få år, – til nå snart 40 år..!
OBS! – Om noen uker nå har vi ny flott hjemmeside, – og den blir lett å bruke for alle! Forresten rart at ”dette sårbare miljø” (ref.) – først begynte å skrive nå, – etter så mange år! Det er jo bl.a. nettopp dette jeg har etterlyst i mange år, -(med eller uten navn for klubbavisa)! – Muligheten har i hvert fall vært der så lenge hjemmesiden har vært oppe. Men nå vet jeg altså også dette, – at dere kan utrykke dere med ord! – TAKK! – Og faktisk er jeg heller ikke irritert/sinna på noen i etterkant av alt dette!
Old Star medlemmer strømmer inn, – og noen har til og med ringt meg – og allerede angret på sine handlinger m.h.t. ”inngått medlemskap” så langt! Ha uansett en fortsatt god dag!
Jan Håland, formann i Old Star

14 kommentarer

Filed under Ukategorisert

SISTE ..!

Til orientering, – og etter utallige oppfordringer – vil ”gode gamle Old Star” fortsette som før, – også i 2011-sesongen! – Årets ”Star-Terminliste” er laget med mandat fra Old Star Motocross Team – og er/vil slik sett være åpen for alle som ønsker og har sitt medlemskap i Old Star..!

APPROPO – MEST TRIST
. – Egentlig en mild betegnelse på hvor vi nå er, – når det gjelder Old Star Motocross Team og andre tanker og innspill..!
Plutselig våknet engasjementet i og fra alle kanter. Først negativt, – og nå en masse henvendelser og støtteerklæringer. – Til og med ”barn”, med mer enn godkjent MC-opphav engasjerte seg. Også andre, – uten deltakelse på Kongsbergsmøtet – hadde klare synspunkter om både ordbruk og meninger. Må bare gjenta som et evt. tilsvar; – Med flere år med ”gnål” og klaging om alle mulige detaljer, – som jeg fortsatt den dag i dag ikke helt kan se viktigheten/- nødvendigheten av, – så er vi nå på et utrivelig nivå i mange hensender…

OLD STAR
– har aldri hatt som mål, eller behov for å være/bli ”som alle andre”. Det er vi noen.., dessuten helt klart ”for gamle til”. At folk på vår alder, – fortsatt kjører motocross – er jo helt ”vanvittig” – i vanlige folks ører og øyne! Når disse Old Stars i alle år visste hvor de skulle kjøre (bekjentgjort gjennom klubbavisa), – og hvor/hvordan de skulle/kunne melde seg på, så var ”alle behov dekket – og roen senket seg”. Resultatene var evt. ikke så viktige, – mest viktig var det å ha hatt det moro, fått pratet sammen – og til sist kunna dra fra løpene like hele som da de kom! At ikke alle aktive i dag føler det slik, – er evt. deres dilemma…

TIL ÅRETS MØTE hadde enkelte delegater, – lagt opp til et skikkelig ”rotterace” mot meg og ”20 år gamle detaljer” ved klubben! Detaljer som burde vært håndtert langt mer ”etter boka” enn hva tilfellet ble. Klapping er og var for lettvint, – men jeg fulgte snarest opp noen av disse ønsker. Et av dem var da grunnen til at ikke jeg, – ”fløy rundt som vanlig” – for å sikre klubbavisen bilder av glade mennesker i gruven på lørdagskvelden. – Klubbavisen var jo på det tidspunkt ”klappet bort”… Nå blir nødvendig Old Star-informasjon for å kjøre i Old Star bekjentgjort på vår hjemmeside!

STARTNUMMER-BØNNEN … – Når jeg i skriv et par dager etter møtet, aller nådigst spør om det går greit å bruke klubbens allerede klargjorde og annonserte startnummer – en sesong til…? – Da var det ikke måte på hvilken ”drittsekk” jeg var, og hva jeg brukte penger til! – Når det så oppå dette, legges ut direkte ufin og ufordelaktig omtale og vurdering om klubbens økonomi m.m. på en hjemmeside, – som jeg fortsatt ikke kan se har noe som helst med Old Star å gjøre…

DA SPRAKK DET HELT FOR MEG! – MEN jeg er fortsatt og likevel ikke for stor til evt. å be om unnskyldning for sider ved akkurat dette innlegg. At jeg ikke brukte konkret navn i den grad andre har gjort i etterkant, er en annen sak. Men til mitt forsvar tør jeg peke på at vi tross alt ikke har med hjemmesiden til VG å gjøre! Det er en ganske ”liten og snever krets”, som gidder å se på hva vi driver med. Faktisk; – Så negativt som siden vår er omtalt av enkelte i noen år… – ja så snakker vi om noen ”ganske få lesere”! – Uansett og faktisk, – for dem dette evt. angår, – så har også jeg nå fått ”så hatten passer” – av flere – med fullt navn! (Nå har jeg ”syklubb”, – og jeg liker – digger alle medlemmene). Noen har helt glemt i sine skriverier, – at saken faktisk har flere sider..!

”SYKLUBBEN” OLD STAR – er vi nå blitt omtalt/betegnet som. – Jeg velger å ta det litt humoristisk. Faktisk ingen dårlig sammenligning, med hensyn til både klubbens opprinnelige intensjoner – og frem til ”dagens virke”! (For den virker fortsatt – etter vel 20 år). – Slik jeg nemlig kjenner ”en syklubb” – og dens intensjoner, (har dog selv ikke vært aktiv medlem i noen, – mulig Knut har…)? Uansett og veldig fremtredende i en slik klubb – er i hvert fall hyggen, – det sosiale! – Sikkert også en riktig beskrivelse av mannen som herved har brakt denne gode sammenligningen på banen..!

OM VI HADDE EN NY HJEMMESIDE ..? – Hva er og blir interessant stoff på en slik side..? Eksempelvis har jeg selv akkurat mistet en kjær bror på så vidt 60, – eller evt. om en flaggstang som brekker i vinden et annet sted i Norge… – Er slike ting viktig/underholdende stoff for folk flest i Old Star..? – Personlig mener jeg, – et klart nei! – Beklager! For de med skrive- og lesebehov anbefaler jeg evt. heller brevskriving eller og evt. ”spennende bøker”. Hvis ”hjemmesidelengsel – eller annet behov” er for stort, ja så ser uansett ikke jeg for meg at Old Stars hjemmeside skal dekke disse spesielle behov!

”FJORTISSIDE” – og hvorfor en slik betegnelse… – Faktisk kjenner jeg ingen i Old Star som heter Olav. Når jeg derfor var innom den siden, (særlig hva eldre stoff angikk), – så var det visuelle inntrykket ”rimelig barnlig”. – Dette er da bokstavelig talt ikke negativt ment, – men en beskrivelse på/av ”mitt førsteinntrykk”. Uansett var/er dette inntil videre ingen ”egen side for Old Star”, – i påvente av noe som helst! – De som evt. ikke evner å forstå/se dette får bare ha dette synet – selvfølgelig!

SKRIVEFØR … Det er ikke alltid lett å sette de rette ordene på ting/meninger. Også jeg vet og kan feile skikkelig på dette felt, – i særdeleshet i en opphetet debatt hvor jeg føler jeg både skal tas, knebles og kritiseres for alt og all ting – også på en ”fjortisside”! Våre politikere bruker i slike sammenhenger ordet ”glipp”, – det har evt. skjedd en glipp. Uansett går livet videre, – hvert sekund..! Min brors bortgang ble for meg en påminnelse om at vi neppe overlever noen..! Ta ikke livet så alvorlig, – (jeg klarer det i hvert fall ikke). Om hundre år er alt glemt – uansett! – Heller ikke jeg hadde engasjert meg i sosial moro/treff/hygge/kappestrid for andre – i over 20 år – om jeg hadde stor økonomisk vinning som siktemål med innsatsen! Å forsøke imponere meg med utsagn som; ”hundrevis av gratis dugnadstimer”, preller av ”som vannet på gåsa”. (Jeg har levd og jobben noen år gratis jeg også..)!

UANSETT … – Nå har jeg (Jan) fått utallige henvendelser både fra unge og gamle om OLD STAR\s…
Som klubbens ”oppfinner”/- grunnlegger, oppfølger/designer/innpisker og formann i de siste 20 år, må jeg nå forholde meg – minst like mye til dette, – som evt. de som mener/hevder at klappsalver og såkalte avgjørelser på et noe ”uformelt Årsmøte”. – Det er pr. i dag en mengde personer i vårt lille miljø, som vil at klubben for enhver pris skal og må bestå, – i hvert fall til minst neste Årsmøte evt.
I tråd med dette vil vår eksisterende hjemmeside (klubbens egen) søkes oppdatert noe. Oppfølging av denne dernest… – noe mer ”spontan” og profesjonell enn så langt. Mer enn bra sier mange..!
Det vil også videre her hevdes at det klubbmedlem som i sin tid på vegne av Old Star – så langt, har ”skaffet noen løp” i klubbens navn, – ikke kan nekte ”gamle Old Star`s” deltakelse i disse stevner evt. Jeg vil videre nå, – om nødvendig – med hjelp av klubbens mer trofaste medlemmer, – jobbe videre for etter hvert å få en for året 2011 – interessant Terminliste!

TIL SIST..! – Med bakgrunn i den senere tids beklagelige oppgulp og meninger fra flere hold (også mitt), – nevne; – De av klubbens ”gamle medlemmer”, – som pr. i dag allerede har innbetalt sitt klubbmedlemskap til dagens Old Star – og kjøring for denne i 2011, – kan/får om ønskelig sine penger tilbakeført, – minus evt. bankomkostninger, – hvis altså videre Old Star eksistens/kjøring – ikke passer inn i deres planer/behov. Takk for oppmerksomheten – nok en gang!

Med vennlig hilsen Jan H.

18 kommentarer

Filed under Ukategorisert

Årlig medlemskap for aktive økes til 500,-

God sesong ønskes! – Vel møtt!
Old Star Motocross Team

1 kommentar

Filed under Ukategorisert